Coordinators 2017-18

Agam Singh Bajaj
Siddhant Verma

Active Members

Arushi Kumar
Hirdayam Narula
Siddharth Arya
Vahini
Yashdeep Singh
Kartik Mathur


Manasi Malik
Palaksh Pathank
Piyush Chaudhary
Priysha Agarwal
Anvit Mangal
Daksh Chaturvedi


Lavina Jain
Manvender Nara
Mayank Rawal
Tanish Jain
Mayank Jain
Neha Reddy